Fältkontroller

Varje år gör länsstyrelsen kontroller ute på gårdarna. De är en del av alla kontroller som görs för att verifiera att rätt stödpengar kommer till rätt person. De allra flesta kontroller görs på kontoret. På den här sidan kan du läsa om hur fältkontroller går till, vad du behöver tänka på när vi kommer till dig och vad som händer efter kontrollen.
Bild på flicka och lamm

Under juni - oktober kommer vi att genomföra fältkontroller av jordbrukarstöden.

________________________________________________________

Oaviserat besök som kräver din hjälp

Fältkontrollanten kommer som regel till din gård utan förvarning eftersom vi i princip inte får avisera kontrollen i förväg. Ofta behöver kontrollanten enbart träffa dig en kort stund för att ställa några frågor och titta på dokumentation. En större mängd dokumentation tittar vi främst på vid vissa kontroller, t.ex. ekologisk produktion, CDB eller tvärvillkor, och då upptas mer av din tid. Du är skyldig att ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att kontrollen ska kunna genomföras. Ha därför din dokumentation lätt tillgänglig.  

Dokumentation över förhållandena på din gård

Kontrollanten kollar att din ansökan stämmer med verkligheten; vilka grödor som växer och om stödens skötselvillkor uppfylls, arealer mäts bl.a. med hjälp av handdator med flygfoto och GPS. Har du djur räknar vid dem och kontrollerar journalen, märkningen och att du rapporterat rätt till registret. Vi dokumenterar det som påträffas i fält. Det är viktigt att du läser genom kontrollresultatet som kommer hem till dig och hör av dig till kontrollanten eller kontrollansvarig inom angiven tid om du har några frågetecken.  

Resultatet skickas hem till dig

I brevet med kontrollresultat framgår eventuella avvikelser samt fastställda arealer. Vi skickar också ut kartor där det framgår hur dina arealer är mätta. Läs igenom resultaten genast när du fått det och kolla att det stämmer. Eventuella synpunkter skickar du till oss inom 10 dagar, då har vi en möjlighet att åtgärda dem när det fortfarande är aktuellt. Förutom kontrollanten tittar även kontrollansvarig på synpunkterna.  

Omfattande handläggning efter kontroll

Efter avslutad fältkontroll handläggs din ansökan inför utbetalning av jordbrukarstöden. Eventuella avdrag p.g.a. avvikelser vid kontroll räknas ut och dras av. Åtaganden ändras och återkrav av tidigare utbetalt stöd utreds i aktuella fall. Eventuella kartredigeringar genomförs. När utbetalningen är beslutad får du hem beslutet. Beslutet om utbetalning går att överklaga, hur du går till väga står i beslutet.  

Större risk för ny kontroll

Åtgärda eventuella avvikelser efter kontrollen. Vid stor avvikelse är det större risk att få kontroll igen. Upprepade avvikelser kan leda till att avdragen ökar markant. Undvik det genom att åtgärda avvikelserna!      

Några tips på hur du undviker avvikelser

  • Sök rätt från början! Sök enbart de stöd du vill och kan uppfylla villkoren till.
  • Var påläst. Åtgärda de avvikelser som framkommit i tidigare kontroller, t.ex. igenväxning.
  • Se till att dina betesmarker blir betade.
  • Skicka in ändringar och gör det i tid. Efter sista ändringsdatum har du fortfarande möjlighet att stryka skiften i ansökan.
  • Sköt rapporteringen till CDB bl.a. genom att rapportera ut slaktade djur.    

Har du frågor eller synpunkter på kontrollen?

Du är naturligtvis välkommen att ställa frågor som rör kontrollen. Det är också viktigt att du framför eventuella synpunkter på kontrollresultatet. Vänd dig till den kontrollant som utfört kontrollen eller till någon av kontaktpersonerna till höger.