Rådgivning och kurser

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta?

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:
• behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel
• ekologisk produktion 
• Greppa Näringen
• kommersiell service
• ett rikt odlingslandskap
• skapa nya jobb - affärsutveckling