Tobaksförebyggande arbete i Norrbotten

För tionde året i rad genomför Länsstyrelsen i samarbete med Region Norrbotten en tobaksförebyggande konferens den 25 oktober 2017 på Sunderby Folkhögskola kl 09.00 - 15.00

Med denna inspirerande konferens vill vi vara en mötesplats för de som arbetar tobaksförebyggande, ge inspiration och kunskap till det tobaksförebyggande arbetet som pågår i länet.

En röd tråd i årets konferens kommer att vara barns rättigheter och inflytande i det tobaksförebyggande arbetet.

Årets konferens har ett spännande innehåll och försöker erbjuda något för alla som arbetar tobaksförebyggande.

Konferensen vänder sig till:

Samordnare för ANDT arbete.

Kommunernas tillsynshandläggare.

Företrädare för folkhälsoarbetet i Norrbotten.

Intresseorganisationer inom tobaksområdet.

Primärvården

Polismyndigheten

Norrbottens läns landsting.

Tandvården

Elevhälsopersonal, pedagoger och skolledare för skolorna i Norrbotten.

Företrädare för idrottsrörelsen i Norrbotten och andra företrädare för det tobaksförebyggande arbete.

 

Varmt välkomna!

 

Inbjudan med program till höger

Konferensen är kostnadsfri!

 

Anmälan senast den 11 oktober 2017  på nedanstående formulär