Fyrlänskonferens ANDT och brottsförebyggande arbete

För sjätte året i rad inbjuder länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län in till en gemensam konferens på Hotell Lappland i Lycksele 26-27 september för kommunala alkohol- och tobakshandläggare, kommunpoliser och ANDT-samordnare.
I år genomförs konferensen i samarbete med CAN.

Med årets konferens vill vi ge mer kunskap som inspirerar till vidare arbete på hemmaplan. Vi vill också att konferensen ska vara en mötesplats med möjlighet till samverkan.

Årets konferens vill belysa vikten av jämställdhet och jämlikhet i det ANDT-förebyggande arbetet. Det nationella brottsförebyggande programmet kommer att presenteras. För ANDT-samordnarna lyfts narkotika i årets konferens. Särskilt glädjande är att vi till årets konferens har lyckats engagera Maria Renström, som har stor erfarenhet av nationellt och internationellt förebyggande arbete.

Konferensen bekostas av länsstyrelsen.

Varmt välkommen!

Anmälan senast den 11 september 2017 på nedanstående formulär.

 

 Inbjudan med program