Smittsamma djursjukdomar

Länsstyrelsens uppgift är att säkra smittskyddet och hindra smittspridning både mellan djur och från djur till människa. Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga.
Orm - Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

Hos länsveterinären registreras förekomsten av vissa anmälningspliktiga smittsamma djursjukdomar inom länet. Jordbruksverket ansvarar för sjukdomsstatistik för riket och där finns uppgifter om det aktuella läget.

En lista över vilka djursjukdomar som är anmälningspliktiga finns i Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga sjukdomar. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet.

Vid särskilt allvarliga smittsamma djursjukdomar, så kallade epizootisjukdomar, ska anmälan göras skyndsamt redan vid misstanke. Både djurhälsopersonal och den som håller djur har anmälningsplikt.

Anmälningsplikt

För den som håller djur

Vid särskilt allvarliga djursjukdomar, så kallade epizootisjukdomar, är den som har djur skyldig att anmäla misstanke om epizootisjukdom till veterinär.

För veterinär

När en veterinär misstänker en sjukdom enligt epizooti eller zoonoslagen ska veterinären anmäla misstanke till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

För obduktions- och laboratorieverksamhet

Anmälan ska göras av den veterinär som konstaterat sjukdomen. Om en annan person än en veterinär konstaterat sjukdomen ska anmälan göras av den som är ansvarig för laboratoriet.  

Mer information

Mer information om zoonoser (smittor överförbara mellan djur och människa) finns under externa länkar till höger.

 Mer information om harpest

Harpest eller tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den drabbar främst olika gnagare, men smittan kan på flera olika sätt överföras till människan. I Sverige rapporterades tidigare sjukdomen framför allt från Norrland, men har nu spridits till såväl Götaland som Svealand. Förekomsten varierar mycket från år till år.

Läs mer på

Sveriges veterinärmedicinska anstalt

Folkhälsoinstitutet