Märkning av lantbruksdjur

Alla nötkreatur, får, getter och grisar ska vara märkta. De ska även journalföras och registreras i olika register.

Varför måste djuren märkas?

För att kunna spåra smittor måste nötkreatur, grisar, får och getter märkas, journalföras och registreras. Reglerna för de olika djurslagen skiljer sig åt. Du kan läsa mer om reglerna för de olika djurslagen på Jordbruksverkets hemsida. Följ länkarna till höger.  

De platser du håller nötkreatur, grisar, får eller getter ska anmälas. Du får då ett produktionsplatsnummer. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om produktionsplats under respektive djurslag.