Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är allt från djurriket som inte är livsmedel. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel. Även naturgödsel är animaliska biprodukter.

 

​Det har visat sig att många av de fruktade djursjukdomarna kan spridas med animaliskt avfall. Därför gäller stränga regler för hanteringen av till exempel matavfall.

Det är inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall som innehåller animaliska beståndsdelar. Definitionen på produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (bl.a. kött, mjölk och ägg), ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung.

Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar. Gemensamma regler gäller inom hela EU-området.

Ändringar i reglerna från den 1 februari 2015

  • Det behövs inte längre något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Kommunen ska som tidigare godkänna platsen för nedgrävning. Planerar du att begrava din döda häst - kontakta miljökontoret i din kommun.
    Läs mer på vår sida om nedgrävning av djur, se rutan till höger.
  • Det är inte längre Länsstyrelsen utan Jordbruksverket som kan ge tillstånd till användning av animaliskt avfall vid åteljakt eller stödutfodring av vilt. Kontakta Jordbruksverket för mer information om tillståndsgivning. 

Flera kontrollmyndigheter

Det är flera myndigheter som kontrollerar att den som befattar sig med animaliska biprodukter gör rätt och följer de bestämmelser som finns inom EU och i svensk lagstiftning. Både Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunerna har kontrollansvar inom olika delar av området. Men även Livsmedelsverket och Tullverket har kontrollansvar för vissa delar.

Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen när det gäller insamling, uppsamling, omlastning och transport av andra animaliska biprodukter än matavfall.

Vill du läsa mer om hantering av animaliska biprodukter, utfodring med sådana produkter, eller vad som gäller vid nedgrävning av döda djur, klicka på länkarna i rutan till höger.