Tjålmejaure

I hjärtat av de vackra, milsvida Arjeplogsfjällen ligger Tjålmejaure Fågelskyddsområde. De centrala delarna av området utgörs av de tre större sjöarna Västra Tjålmejaure, Norra Tjålmejaure och Gavasjaure vilka länkas samman genom flera vattendrag.

Gillas av fåglarna
I de östra delarna av fågelskyddsområdet är landskapet flackt och antalet sjöar blir betydligt fler men också mindre i storlek. I övriga delar tar fjäll vid med toppar som når omkring 1 000 – 1 500 meter över havet.   De centralt belägna sjöarna omges av ett storslaget landskap som också gillas av fåglarna. Tjålmejaure är faktiskt en anmärkningsvärt rik fågellokal och därför blev det ett fågelskyddsområde redan 1967.

Marken under våra fötter
Tjålmejaure ligger i en vidsträckt sänka som kallas Tjålmejauresänkan. Här finns flera spår efter inlandsisen, bland annat rogenmorän, kullar som är formade som bågar och som man tror bildades under själva isen när den gled fram över landskapet.  Det var jord och sten som samladades i sprickor i isen och som på så sätt bildade dessa kullar. När inlandsisen sedan smälte bildades här i Tjålmejaure issjöar. När vattnet nu sjunkit undan efter de tusentals år som gått sen isens avsmältning kan man idag se vart tidigare strandlinjer gått.


Foto: Emilia Vesterberg, Länsstyrelsen Norrbotten

I videsnåren
Tjålmejaure är som bekant populärt bland många fåglar. Här finns vidsträcka rishedar, kärr och videmarker som skapar en mångfald för fågellivet där de både kan hitta sin föda men också lämpliga ställen att bygga bo på.  

Varför fågeskyddsområde?
De stora sjöar, jokkar och videsnår som breder ut sig här skapar fina förutsättningar för fågellivet. Sjöarna har grunda stränder vilket gör dem till viktiga häckningsplatser för många fågelarter och förser hungriga ungar med mat. Simfåglar och vadare häckar i höga tätheter här, inte minst mosnäppan som är en av Tjålmejaures karaktärsarter och även vår minsta vadare. Besöker du området så tänk på att röra dig varsamt i området och visa stor hänsyn till fågellivet.  

En fågel som brusar upp
Även den spelande brushanen söker sig till Tjålmejaure för att hitta en lämplig partner. Hanarna pryder sig i varierande praktdräkter när de återvänder till häckningsplatserna för att imponera på honorna. Revirhävdande brushanar slåss med näbbar och klor och kan komma blödandes och haltandes ur en uppgörelse.

Viktigt att veta
Många fjällfåglar som häckar i fjällen bygger bo på marken, till exempel lappsparven som också fodrar sitt bo invändigt med ripfjädrar. De fåglar som häckar på marken är extra utsatta för olika slags störning. Njut av vår unika fjällvärld men värna fågellivet genom att vandra längs markerade leder!

Vad innebär tillträdesförbudet för mig som besökare?
Inom delar av fågelskyddsområdet är det tillträdesförbud vilket innebär att det är förbjudet att  vistas inom området under perioden 9 maj till 14 augusti. Förbudet kommer att gälla under en prövotid fram till 2019. Det är fortsatt tillåtet att vandra längs kungsleden men håll eventuell hund nära dig, i kort koppel, genom din vandring längs leden och man får inte avvika annat än vid rastplatser.

Informationsbrev om tillträdesförbudet

Tjålmejaure fågelskyddsområde bildades 1967 och under 2016 beslutades om kompletterande föreskrifter och utvidgning av området. Beslutet innebär stärkt skydd i form av tillträdesförbud under perioden 9 maj till 14 augusti under en under prövotid på tre år, från och med 2017. Beslutet innebär också en utvidgning av tidigare skyddsområde.

Översiktskarta över Tjålmejaure

 Content Editor

Beslutet innebär stärkt skydd i form av tillträdesförbud under perioden 9 maj till 14 augusti under en under prövotid på tre år, från och med 2017. Beslutet innebär också en utvidgning av tidigare skyddsområde.