Miesvaara

Naturreservatet Miesvaara är ett skogsklätt berg med milsvid utsikt från toppen. Miesvaara betyder mansberget eller gubbkullen. På din väg mot toppen kan du passa på att pausa vid någon av de vackra tjärnarna. För att nå toppen så behöver du tillryggalägga minst 150 höjdmeter genom urskogsartad skog där du trampar din egen stig. Väl på toppen har du under barmarksäsongen möjlighet att se den långa sandrevel som sträcker sig rakt ut i sjön Vettasjärvi. Även om alla årstider har sin charm i Miesvaara så varför inte passa på under bär- och svampsäsong?

​Miesvaara ligger ca 7,5 km norr om byn Vettasjärvi, på södra sidan om Kalixälven. Miesvaara når ca 530 meter över havet och på toppen är skogen mager och gles. Från toppen har du förutom utsikten över naturreservatet Vettasrova i sydväst även möjlighet att se Parakkakurkkio forsen i Kalixälven i nordöst.

Arter

Blandskog av gran dominerar området och är du intresserad av arter som rosenticka, ullticka eller ostticka så finns det gott om döda träd att leta under. Hittar du en ullticka så passa på att spana efter andra sällsynta arter så som gran-, gräns- eller lappticka som ofta förekommer på samma växtplats.

Tar du dig till dom norra delarna av reservatet så hittar du lättvandrade hällmarker med riktigt gamla tallar. Vissa av tallarna stod troligen där redan när Gustav Vasa var kung i Sverige. I kontrast till de torra magra hällmarkerna så finns det örtrika svackor och raviner. I dessa miljöer är luftfuktigheten ofta hög och arter som brunpudrad nållav och rödbrun blekspik trivs. Så glöm inte att ta med dig både lupp och kikare när du besöker Miesvaara.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Hitta hit

Lämplig tillfartsväg till reservatet är från Kalixvägen sydöst om reservatet. Via väg 865 sväng av mot naturreservatet, skyltat Paulujärvi mitt emellan Kalixälven och Kääntöjärvi. Följ vägen och håll vänster efter cirka 7 kilometer, fortsätt nästan 2 kilometer till och du har en större grusplan på vänster sida att ställa bilen på.

Utsikt i skymningen från den södra delen av naturreservatet

 Fakta

Kommun: Gällivare/Kiruna
Bildades: 2018
Storlek: 410 hektar
Skyddsform: Naturreservat

 Mer om reservatet