Åkerby

En högstammig, rik granskog växer i reservatet. På de fuktigare delarna övergår den i örtrik sumpskog. Sluttningen är påfallande rik på växter, gödda av framsipprande vatten från marken.
Tibast har vackra, men giftiga bär på hösten.

Åkerby naturreservat är litet men innehållsrikt. Ner till Luleälvens vida dalgång rinner många småbäckar. En av dem kommer från Kängesberget, rinner genom reservatet, gräver sig ned i en djup ravin för att så småningom nå älven. Ravinen är nedskuren i plana sandterrasser. Terrasserna är deltaytor, som älven efter istiden byggde i havet. Det som nu är älvdalen, var då en havsvik.  

Tibasten blommar med sina rosa blommor på våren. Medicinalväxten brakved växer lite här och där, en buske vi mer förknippar med Sydsverige. På försommaren blandas liljekonvaljens doft med häggens. Mest känd är reservatet för sina orkidéer: guckusko, norna, nattviol och jungfru Marie nycklar.

Det är märkligt, men granskogens fåglar har alla så nålfin stämma. Den bullrande lilla hönan järpen visslar med en ton, som ålderns öra knappt förmår uppfatta. Gransångaren stultande ramsa, rödhakens silverpladder och den lilla kungsfågelns spetsiga sång, alla är de lika ljusa som granskogen är mörk. Är det så man ska låta, om tonen ska bära mellan lurviga norrlandsgranar?

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer nordväst om Boden på västra sidan om Luleälven och cirka 3 kilometer söder om Åkerby. 


 Fakta

Kommun: Boden
Bildades: 1967
Storlek: 2 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: En parkeringsplats finns vid vägen och en stig leder in i reservatet där det också finns en rastplats.

Get Microsoft Silverlight