Tjuorre-Biessetjåhkkå

Här kan du besöka gammal urskog på lågfjäll och berg, beläget bara 1,5 mil från Arjeplogs centrum! Här blir vildmarkskänslan påtaglig i de trolska urskogsmiljöerna och tar du dig upp på någon av de kala lågfjällstopparna Tjuorrebuovdda och Biessetjåhkkå så möts du av en milsvid utsikt i alla riktningar. Här finns inga markerade leder eller stugor att rasta i, så ta med dig karta och kompass och njut av friheten att välja egen väg. För de minsta barnen kan det bli långt att gå i obanad terräng, men är du bara pigg i benen så passa på att snöra på dig kängorna, packa ryggsäcken och vandra eller skida ut mot en fantastisk naturupplevelse! På vårvintern kan hela familjen njuta av soldränkta vinterfjäll och en härlig fikastund på skoterutflykten.
Ett mycket gammalt dött träd som fortfarande står upp och som kommer att finnas kvar i många hundra år till.

Variationsrika skogar

Gamla urskogar karaktäriserar området med gott om flerhundraåriga hänglavsdraperade träd, grånade tallar, torrgranar, högstubbar liksom fallna träd i olika stadier av nedbrytning. Granurskog växer på höjderna och längre ner dominerar tall- och barrblandskogar med inslag av frodiga högörtskogar i fuktsvackorna. Här och var kan du stöta på riktigt gamla jättetallar med grov bark. Då ska du titta lite extra noga om du kan hitta brandljud i tallarna, alltså se spår i träden efter skogsbrand. Man kan faktiskt hitta spår av den brand som drog över området för omkring 200 år sedan i ännu levande tallar och granar.

Hem till många

Variationen samt skogarnas höga ålder och låga påverkansgrad gör att här ryms en hög biologisk mångfald med många hotade arter knutna till gammelskog. Här erbjuds bostad för många; på de omkullfallna träden trivs många olika vedsvampar och på de gamla sälgarna och asparna kan man hitta den grönglänsande lunglaven. Några riktigt gamla, solbelysta tallar är hem åt reliktbocken, en skalbagge som är helt beroende av dessa gamla jätteträd.

Fikasällskap

Gammelskogens egen fågel trivs här! Kanske får du fikasällskap av de orädda lavskrikorna som gärna vill bli bjudna på en munsbit. Detta är också tjädermarker, lyssna en tidig, klar vårmorgon om du hör dem spela. Har du tur ser du också spår av björn.

 
I renbetesland…

Även om skogarna i området är i princip orörda av modernt skogsbruk så innebär det inte att det inte har funnits människor här. Här kan man tvärt om hitta historiska lämningar i form av gamla samiska barktäkter och härdar som visar att samer har levt och verkat i området sedan lång tid tillbaka. Än idag är området viktigt som renbetesland.

Området är mycket fint med sina småtjärnar och lågfjäll.

​Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1,5 mil nordost om Arjeplog. Man kan nå reservatet från två håll. Norra delen nås västerifrån, från Arjeplog via Revi och vidare förbi naturreservatet Gássabåtkkå som ligger strax väster om Tjuorre-Biessetjåhkkå. Södra delen av reservatet nås från Arjeplog genom att man kör vägen mot Stensund och sedan fortsätter cirka 4-5 kilometer till. Här finns en väg som leder upp till reservatet söderifrån.


 Fakta

Kommun: Arjeplog
Bildades: 2018
Storlek: 1 673 hektar
Skyddsform: Naturreservat

 Mer om reservatet