Naturreservat

Välkommen till Norrbottens 393 naturreservat. Här finns många pärlor att upptäcka! Varje naturreservat har en egen sida med en beskrivning av området. I reservatsbeslutet finns alla föreskrifter och en karta över området. Du kan också klicka på kartan i kartverktyget för att se var området ligger. Om naturreservatet har en egen folder kan du ladda ner den som pdf.

Kommunlistan med antal reservat inom parentes stämmer inte alltid utan kan tyvärr visa några fler eller färre än vad det är.
 

 Levande död ved

Det låter kanske som en motsägelse men de döda träden i skogen är fulla av liv. Både stående och liggande träd används av många arter. Veden fungerar som föda, boplats, skydd och konstruktionsmaterial. De som nyttjar veden är olika svampar, växter, insekter, fåglar och däggdjur. En del av dem är mycket sällsynta.

Med tanke på detta, visa hänsyn och elda inte upp stående och liggande döda träd när du besöker ett naturreservat som du får elda i. Använd istället egen medhavd ved eller kvistar och grenar som ligger löst på marken.