Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

Stora Sjöfallet/Stuor Muorkkes nationalpark är ett vidsträckt fjällområde vid några av Stora Luleälvs fjällsjöar. Landskapet är varierande med höga fjällmassiv, lågfjällsryggar, flacka högslätter och djupt nedskurna dalar. Parken delas i mitten av Áhkkajávrres regleringsmagasin. Den södra delen gränsar mot Sarek och domineras av fjället Áhkká (Akka).

Bildspel från Stora Sjöfallet/Stuor Muorkkes nationalpark. Foton: Thomas Öberg/Natur i norr och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Ny förvaltning

Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke förvaltas sedan 1 januari 2013 av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus. Mer information hittar du på Laponia.nu

Högalpina toppar

Áhkká är ett anslående högalpint massiv med branta toppar och glaciärer. Även på norra sidan om regleringsmagasinet finns ett  storslaget, vackert fjällandskap. Vid Vietas i parkens östra del finns högåldriga tallurskogar i västligt utpostläge.

Exploatering av vattenkraft

När nationalparken bildades var syftet att skydda det berömda vattenfallet, som heter Stuor Muorkkegårttje på samiska, och den omgivande ståtliga fjällnaturen.

1919 beslutade riksdagen att bryta ut hela sjösystemet ovanför vattenfallet ur nationalparken. Omfattande vattenkraftsexploatering har därefter skett i flera etapper och vattenfallet har förlorat sin storhet.

Del av ett världsarv

Stora Sjöfallet/Stuor Muorkkes nationalpark är landets tredje i storlek. Nationalparken är en del av världsarvsområdet Laponia. Här har Sörkaitum och Sirkas samebyar betesmarker för sina renar. För besökare är de viktigt att visa hänsyn och inte störa renar eller renskötare i arbete.

 Fakta

Kommuner: Jokkmokk och Gällivare

Samebyar: Sirges och Unna Cearus

Storlek: 1278 kvadratkilometer

Bildad år: 1909.

Övrigt: Ingår sedan 1996 i världsarvet Laponia. Ingår även i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Stuor Muorkke är nationalparkens samiska namn. En väg - Sjöfallsvägen - går genom nationalparken. Vintertid finns en markerad skoterled genom den norra delen med start i Vietas. Kungsleden med stugor går genom parken.