Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

Stora Sjöfallet/Stuor Muorkkes nationalpark är ett vidsträckt fjällområde vid några av Stora Luleälvs fjällsjöar. Landskapet är varierande med höga fjällmassiv, lågfjällsryggar, flacka högslätter och djupt nedskurna dalar. Parken delas i mitten av Áhkkajávrres regleringsmagasin. Den södra delen gränsar mot Sarek och domineras av fjället Áhkká (Akka).

Bildspel från Stora Sjöfallet/Stuor Muorkkes nationalpark. Foton: Thomas Öberg/Natur i norr och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Stora Sjöfallet/Stuor Muorkkes bildades 1909 och är med sina 1278 kvadratkilometer landets tredje största nationalpark. Förutom att det ingår i världsarvet Laponia är det även en del av EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Egen förvaltning

Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke ingår i världsarvet Laponia som sedan den 1 januari 2013 förvaltas av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus. Mer information hittar du på Laponia.nu

Det finns också besöksinformation på sverigesnationalparker.se