Entré- och identitetsprojekt i Abisko nationalpark

Under 2014 och fram till och med 2016 har Länsstyrelsen genomfört ett projekt där vi har rustat upp och förbättrat tillgängligheten i entréområdet till Abisko nationalpark.
Utsmyckad gångtunnel i Abisko nationalpark

Syftet med projektet har varit att rusta upp och förbättra tillgängligheten till Abisko nationalpark. Samtidigt har vi infört den nya nationalparksidentiteten för Sveriges nationalparker. Det innebär att vi har tagit fram information och hänvisningsskyltning enligt ett nationellt koncept. Vi har även placerat ut en nationalparkssymbol i form av en guldkrona. Den är en tredimensionell version av logotypen för Sveriges nationalparker.

Projektet drevs av Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Naturvårdsverket, Svenska Turistföreningen (som är markägare inom en del av entréområdet) och Trafikverket. Vi hade också fortlöpande dialog med förvaltningsrådet för Abisko nationalpark. Där ingår bland annat Gabna sameby, lokala turistentreprenörer, Abisko naturvetenskapliga station ANS, Kiruna kommun och turismbranschorganisationen KirunaLapland.

Projektet avslutades 2016 och verksamheten har övergått till den löpande förvaltningen av Abisko nationalpark som Länsstyrelsen ansvarar för på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Informationscentralen i Abisko nationalpark.

​Stor vikt har lagts vid att förbättra tillgängligheten för besökare. Nya leder har anlagts och befintliga leder har förbättrats. Det finns flera parkeringsplatser som man kan utgå från om man har särskilt tillstånd att parkera på platser avsedda för funktionshindrade. Vintertid är tillgängligheten begränsad på grund av snö. Länsstyrelsen håller på att ta fram mer detaljerad information om tillgängligheten i området.

Vy över tillgänglighetsanpassad däckspång och nationalparkssymbolen.

 Mer information