Kryssa naturreservat!

Tänker du ge dig ut i något av Norrbottens naturreservat? Passa på att ta med dig en krysslista och kryssa i vilka reservat du besökt. Det finns en länskrysslista för Norrbottens samtliga reservat och även kommunvisa krysslistor. Som barnfamilj finns det också enkla krysslistor som ni kan ta med er ut på turen. Leta rätt på arter som tall, blåbär och gran och låt barnen sätta ett kryss i listan. Ge dig ut och kryssa du med!

​Krysslista över Norrbottens naturreservat
För dig som siktar högt kan du ladda ner en lista med samtliga 387 naturreservat i Norrbotten. Vill du veta var reservaten ligger och hur du tar dig dit? Varje naturreservat har sin egen webbsida med mer detaljerad information.

Krysslista för Norrbottens naturreservat

Krysslista och kommunkarta över Arjeplogs naturreservat
Kryssa Arjeplogs 25 naturreservat! På kartan ser du var i kommunen reservaten är belägna.

Krysslista över Arjeplogs naturreservat
Kommunkarta med Arjeplogs naturreservat

Krysslista och kommunkarta över Luleås naturreservat
Kryssa Luleås 37 naturreservat! På kartan ser du var i kommunen reservaten är belägna.

Krysslista över Luleås naturreservat
Kommunkarta med Luleås naturreservat

Krysslista och kommunkarta över Älvsbyns naturreservat
Kryssa Älvsbyns 17 naturreservat! På kartan ser du var i kommunen reservaten är belägna.

Krysslista över Älvsbyns naturreservat
Kommunkarta med Älvsbyns naturreservat

Krysslistor för utvalda naturreservat

Luleå kommun
Bränseln
Klöverträskbacken

Boden och Luleå kommun
Kilberget

 

Dela med dig av din upplevelse!


Storforsens naturreservat. Foto: Emilia Vesterberg

Vi vill gärna veta om du besökt några av Norrbottens reservat och vad du tyckte. Kanske har du hittat en ny art, tagit en bild du vill dela med dig av eller så kanske du har synpunkter. Hör av dig!

norrbotten@lansstyrelsen.se

 Mer information om naturreservat