Hur mycket är skyddat?

En fjärdedel av länets yta är skyddad. Över 90 procent av skyddet ligger ovanför den fjällnära gränsen. Skillnaderna är ganska stora mellan fjällkommunerna och de övriga kommunerna.

Norrbotten

I Norrbottens län har vi skyddat ungefär 25 % av länets areal (land och vatten). Detta motsvarar nästan 2,9 miljoner hektar. Över 90 % av den skyddade arealen är belägen ovan den fjällnära gränsen. Jokkmokk är den kommun med högst andel skyddad natur. Där är ungefär 50 % av den totala arealen skyddad. Även de övriga fjällkommunerna har hög andel skyddad natur. Minst skyddad natur har Älvsbyns kommun. Där är mindre än 2 % skyddat. (Samtliga siffror avser år 2013).

Till den skyddade arealen räknas här

  • nationalparker
  • naturreservat
  • Natura 2000-områden (utom älvarna)
  • biotopskyddsområden
  • naturvårdsavtal

Klicka för större bild 

Klicka för större bildSverige

Sveriges skyddade områden i form av nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden omfattar 5,4 miljoner hektar (år 2014 enligt SCB). Det motsvarar 10 procent av Sveriges land- och vattenareal. 11 procent av landarealen är skyddad, vilket motsvarar ungefär Jämtlands läns yta.

Världen

Totalt i världen räknar man med att omkring 12 procent av den totala arealen är skyddad. Av denna areal utgör omkring 16 miljoner kvadratkilometer landyta, vilket nästan motsvarar hela Ryssland. Det är svårt att göra jämförelser mellan olika länders statistik om skyddade områden. Detta beror bland annat på att lagstiftningen delvis skiljer sig mellan länderna. Det land i världen som bidrar mest till den globala totalarealen skyddad natur är Brasilien som skyddar över 200 miljoner hektar vilket motsvarar 26 procent av landets areal. Högst andel skyddad natur har Tyskland med 42 procent. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad är skyddat i Norrbotten?

De största arealerna skyddad natur finns i fjällområdet och domineras av kalfjäll eller fjällbjörkskog. I det fjällnära området är dessutom mycket så kallad fjällbarrskog skyddad.  Där finns även mer produktiva skogar, myrmarker och vattendrag.

I de skyddade områdena nedanför fjällområdet finns det främst myrmarker och skog men även vattendrag. I kustkommunerna är en stor andel av den skyddade arealen hav.

Du kan läsa mer om skyddet av de olika naturtyperna genom att klicka på rubrikerna i länkfältet till vänster.