Järvspillningsinventering

Flera år i rad har ogynnsamma väderförhållanden försvårat  järvinventeringen avsevärt. Nu prövar Länsstyrelsen att ta allmänheten till hjälp för att få en tydligare bild över hur många järvar som rör sig i länet. En liknande metod används redan i Norge. Är du intresserad, kontakta oss för att få prov-kit och detaljerad information om hur du gör.

Kort om insamling av DNA från järv

Järvar kan förekomma i hela länet men stammen i Norrbottens län har idag sitt huvudsakliga utbredningsområde ovanför odlingsgränsen.

För att uppnå ett bra resultat med DNA-analys krävs många prover.
DNA-prover kan samlas in från olika källor, till exempel:


• Spillning
• Sekret
• Hår


Spillning är ett vedertaget biologiskt material för att utvinna DNA. Järvspillningen varierar i utseende men är ofta korvformad och vriden med en spets i ena änden. Den är ca 2,5 cm tjock och innehåller ofta benrester och hår eller fjädrar från järvens bytesdjur eller kadaver.


Sekret härstammar från järvens analkörtlar och har en slemmig konsistens. Det används av järvar för att markera sina revir.


När man samlar in hårstrån är det viktigt att hårroten finns med eftersom det är där som cellerna sitter från vilka man kan få DNA.

​Ersättning

För varje konstaterad järvindivid som hittas av externa insamlare betalas en ersättning ut på 1500 kr före skatt. Om flera personer skickat in prover från samma järv delas ersättningen.  


Om du är intresserat av att medverka kontaktar du Länsstyrelsen.

 Content Editor ‭[1]‬