Förvaltning av rovdjur

I Norrbotten finns fasta stammar av björn, lo, järv och kungsörn, samt enstaka individer av varg. Arbetet med att förvalta dem pågår året runt, både ute i fält och på kontor.
Spår av lodjur

Våra främsta arbetsuppgifter är att ansvara för inventeringar av varg, lo, järv, björn och kungsörn tillsammans med samebyarna, att ta fram regionala förvaltningsplaner, att hantera skyddsjaktärenden och att administrera licensjakten på lo och björn.

I förvaltningsuppdraget ingår också att betala ut ersättning för rovdjursskador (dock ej på ren) och att informera om de stora rovdjuren.

De som arbetar med rovdjursförvaltning på Länsstyrelsen tillhör Viltförvaltningsdelegationen, naturvårdsenheten, fältenheten och enheten för jakt, rennäring och fiske.

Film om rovdjursförvaltningen

Här nedanför kan du se en film som handlar om Länsstyrelsens arbete med att förvalta de stora rovdjuren i länet. Filmen är 12 minuter lång och finns endast på svenska. Den är framtagen i februari 2011 i samverkan med Sametinget och med särskilda bidrag från Naturvårdsverket.

 

Länk till rovdjursbroschyr

En 16-sidig broschyr om de stora rovdjuren i Norrbotten och arbetet med att förvalta dem.