Förvaltning av rovdjur

I Norrbotten finns fasta stammar av björn, lo, järv och kungsörn, samt enstaka individer av varg. Arbetet med att förvalta dem pågår året runt, både ute i fält och på kontor.
Spår av lodjur

Våra främsta arbetsuppgifter är att ansvara för inventeringar av varg, lo, järv, björn och kungsörn tillsammans med samebyarna, att ta fram regionala förvaltningsplaner, hantera skyddsjaktärenden och administrera licensjakten på lo och björn.

I förvaltningsuppdraget ingår också att betala ut ersättning för rovdjursskador (dock ej på ren) och att informera om de stora rovdjuren.

De som arbetar med rovdjursförvaltning på Länsstyrelsen tillhör Viltförvaltningsdelegationen, naturvårdsenheten, fältenheten och enheten för jakt, rennäring och fiske.

 

Länk till rovdjursbroschyr

En 16-sidig broschyr om de stora rovdjuren i Norrbotten och arbetet med att förvalta dem.