Ändring i jaktförordningen

Regeringen beslutar om ändring i jaktförordningen.

Den 1 juli trädde en ändring i jaktlage i kraft. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till länsstyrelsen och inte till Polismyndigheten vilket man tidigare gjort.

Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning och om det sedan finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till Polisen.

Motivering till ändringen är att länsstyrelsens personal har erfarenhet av och är kunniga inom jakt, lantbruk och rovdjursfrågorna för att genomföra en första bedömning när rovdjur gett sig på tamdjur. Ändringen innebär också att djurägarens rättssäkerhet stärks. 

Vid akuta rovdjursärenden ringer du länsstyrelsens röstbrevlåda 010-225 55 50.

 

Våra naturbevakare lyssnar av röstbrevlådan dagligen.