Vanliga frågor och svar om snöskoterkörning

Här får du svar på vanliga frågor om var man får och inte får köra och vad man bör tänka på innan man ger sig ut på färd med snöskoter.
Familj på skoterutflykt tar rast

Vem får köra snöskoter?

Svar:  Den som fyllt är 16 år och har ett förarbevis för snöskoter eller körkort som är utfärdat första gången före 1 januari 2000.

Var får jag köra snöskoter i Norrbotten?

Svar: Oftast får du köra på alla skoterleder och på havsis. Tänk dock på att kontrollera på respektive kommuns webbplats om det råder något tillfälligt lokalt förbud där du tänker köra. Det är din skyldighet som förare att ha koll på vad som gäller där du tänker köra snöskoter. 

Var får jag inte köra?

Svar:  I fjällen finns områden där skotertrafiken reglerad. Det betyder att skoterkörning är förbjuden eller endast eller endast tillåten på markerade snöskoterleder. Detsamma gäller i länets nationalparker och på öarna i skärgården, liksom i vissa naturreservat. Där skotertrafiken är reglerad behöver du dispens för att köra. Information om skoterförbudsområden. 

Man får inte köra på skogs- och jordbruksmark där träden har lägre medelhöjd än 2 meter över snötäcket. På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden även om de är oplogade. Det kan finnas lokala föreskrifter som reglerar skoterkörning i en kommun.

Ladda ner broschyren "På snö" där du hittar kartor över länets förbudsområden.

Vad krävs för att få dispens från skoterförbud?

Svar: Du som söker dispens ska visa att du har särskilda skäl för att köra i ett reglerat område. För olika områden finns olika riktlinjer. Dispens beviljas alltid enligt befintliga riktlinjer för respektive område.

När ska man söka dispens?

Svar: Dispensen måste vara beviljad innan du börjar köra i ett reglerat område. För att Länsstyrelsen ska kunna slutföra handläggningen före den tidsperiod du ansökt om bör du söka dispens i god tid.

Får jag alltid köra på skoterleder?

Svar: Det är viktigt att invänta tillräckligt med snö så att snölagret är bärande med tjäle undertill. Annars kan skotermattorna ge långvariga skador i naturen. Detta är förbjudet enligt Terrängkörningslagen.

Kan jag och mina vänner få dispens för skoterkörning på Kungsleden genom Kebnekaise regleringsområde?

Svar: Länsstyrelsen bedömer inte att privat skoterkörning i samband med exempelvis långkörningar av hela fjällkedjan är ett särskilt skäl för dispens utanför skoterleder. Du behöver ha särskild rätt inom området exempelvis stuga eller fiskerätt för att vi ska kunna ge dispens. Vill du ta dig genom området men inte har möjlighet att åka skidor så finns det företag som har dispens för guidade skoterturer.

Ingår skoterkörning i allemansrätten?

Svar: Nej, skoterkörning på privatägd mark ingår inte i allemansrätten. Det är förbjudet köra över någon annans mark om mark eller egendom skadas. 

Får man jaga med snöskoter?

Svar: Nej, du får inte jaga och det är inte heller tillåtet att följa efter eller spåra vilda djur på snöskoter.

Hur ska jag göra när jag behöver korsa en väg?

Svar: Stanna skotern när du kommer fram till vägen. Om du har passagerare med ska dessa promenera över vägen. Välj därefter den lämpligaste och kortaste sträckan, lämna företräde för vägtrafikanter och kör sedan lugnt över vägen, maxhastighet 20 km/tim.