El-cyklar, Segways med flera

El-cyklar, Segways och andra mindre fordon med motor ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.

​Bara med tillåtelse av markägaren

Allemansrätten ger oss en möjlighet att ta oss fram på många olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att man inte använder ett fordon med motor. El-cyklar, el-assisterade cyklar, cyklar med så kallad pedelelec-funktion och terräng-Segways räknas som "motoriserade fordon". Naturvårdsverket bedömer  att det inte är tillåtet att köra dem i naturen med stöd av allemansrätten, oavsett hur dessa definieras i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Det betyder att cyklar och andra fordon som har en motoreffekt som är maximalt 250 W där motorn inte ger något krafttillskott över 25 km/h inte får framföras i naturen utan lov av markägaren. Den som vill köra den här typen av fordon på stigar, eller leder eller fritt i terrängen på någon annans mark måste ha lov av markägaren. För vanliga motorfordon gäller andra regler, se fyrhjulingar, terränghjulingar och motorcyklar i terrängen.

Vad säger lagen?

Att färdas i naturen med hjälp av motoriserade fordon är en relativt ny företeelse och flera olika propositioner, utredningar och lagkommentarer (proposition 2009/10:238, och 1995/96:226, SOU 1993:51, lagkommentaren till 17 § NVL, lagkommentaren till 7 kap. 1 § miljöbalken) har slagit fast att det inte finns någon motoriserad allemansrätt.

Det finns ingen lagstiftning som ger någon rätt att färdas med motordrivna fordon på någon annans mark utan lov av markägaren.

 

Vanlig cykling

Det är tillåtet att cykla i naturen så länge det inte orsakar störning eller skada. Var uppmärksam på att cykling i naturen kan orsaka skador på framförallt blöt och mjuk mark. Risken för skador ökar om cyklingen sker ofta längs samma sträcka och/eller i större grupper.

 

 

Elrullstolar och permobilar

Hjälpmedel så som elrullstolar och permobilar för personer med funktionsnedsättning räknas inte som terrängfordon men för ett tyngre fordon, exempelvis en fyrhjuling, behöver du söka en dispens från terrängkörningslagen hos länsstyrelsen. Rullstolar, precis som cyklar och hästar, skadar känslig mark lättare än vandring till fots. Undvik därför blöta och mjuka marker. Använd vägar och leder istället.