Vanliga frågor och svar om småviltjakt

Här finner du vanliga frågor och svar om småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Materialet uppdateras löpande. Senast uppdaterad 2017-06-27

Jakttillstånd

Vilka typer av småviltsjakttillstånd finns det?
Svar: Hundträningstillstånd, dygnsjakttillstånd, kommunårsjakttillstånd samt länsårsjakttillstånd.

Vem får lösa länsårsjakttillstånd respektive kommunårsjakttillstånd?
Svar: Länsårsjakttillstånd får endast lösas av stadigvarande bosatta i det aktuella länet. Kommunårsjakttillstånd kan bara lösas av stadigvarande bosatta i sin hemkommun.

Kan man lösa både länsårsjakttillstånd och kommunårsjakttillstånd?
Svar: Ja, som stadigvarande bofast i en av de fyra fjällkommunerna har man möjlighet att lösa både kommunårsjakttillstånd för den egna kommunen och länsårsjakttillstånd.

När startar försäljningen av de olika jakttillståndstyperna?
Svar: Hundtränings, kommunårs- och länsårsjakttillstånd kan lösas redan från den 15 aug. Dygnsjakttillstånd tidigast 20 augusti. Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd.

Om man vid köp av dygnsjakttillstånd eller aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillstånd uppgett vilket område man avsett att jaga inom, kan man då utan vidare byta område utan att uppge detta igen?
Svar: Byte av jaktområde är inte tillåtet om inte aktiveringen av tillståndet ändras. Det går att ändra aktiverat område även för dygnsjakttillstånd om man loggar in med användarnamn och lösenord som finns på tillståndet. Observera att det inte går att ändra aktivering innevarande dag utan bara kommande jaktdagar.

Vad gäller för hundträningstillståndet?
Svar: Hundträningskort kan lösas från den 15 augusti och hundträning kan ske från den 16 augusti. Hundträningskortet är ett dagskort som omfattas av samma regler som övriga jaktkort. Dvs hundägaren måste ha löst statligt jaktkort. Kortet kan även lösas under perioden 15 mars t.o.m. den 30 april. Vid jaktprov med mer än 10 hundar finns ett särskilt grupptillstånd.

Vad gäller för uppsiktsjakt?
Svar: Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd eller statligt jaktkort. Avsikten är då att uppsiktsjakt sker inom ramen för uppsiktsutlånarens "baglimit"!

Köp av jakttillstånd

Hur går ett köp till?
Svar: Köp av jakttillstånd kan antingen genomföras på online på www.natureit.se eller hos någon av våra återförsäljare. Att du har löst det statliga jaktkortet är ett krav för att du ska få lösa jakttillstånd.

Kan man lösa fyra jaktdygn och lägga in en jaktfri vilodag mellan de dagar man löst dygnsjakttillstånd för?
Svar: Ja. Du specificerar i samband med köpet vilka dagar du vill jaga.

Kan man lösa jakttillstånd åt flera personer samtidigt?
Svar: Det går att genomföra gruppköp i samband med köp av dygnsjakttillstånd för upp till fem personer samtidigt.

Sker försäljning över fjällkommungräns?
Svar: Ja. Samtliga återförsäljare kan sälja jakttillstånd för alla fyra fjällkommuner.

Aktivering av årsjakttillstånd

Hur aktiverar jag mitt årstillstånd?
Svar: Du loggar in på www.natureit.se med de inloggningsuppgifter som står på ditt jakttillstånd och väljer dag och område du vill jaga i.

Vad händer om man som "kommunårsjakttillståndsinnehavare" eller " länsårsjakttillståndsinnehavare" inte aktiverar sitt årstillstånd innan man ger sig ut på jakt?
Svar: Rätten till jakt existerar inte utan föregående aktivering av kommunårs- eller länsårsjakttillståndet. Den jagande kan ställas till ansvar för jaktbrott och riskera att dömas (till böter eller fängelse).

Kan kommunårsjakttillstånd eller länsårsjakttillstånd aktiveras på distans av annan än kortinnehavaren?
Svar: Vem som helst som har tillgång till inloggningsuppgifter för ditt jakttillstånd har möjlighet att aktivera jakttillståndet via www.natureit.se

Kvoteringar

Varför finns det ibland inga lediga platser i ett jaktområde?
Svar: Varje jaktområde har en dygnskvot och en säsongskvot för antal jägare. Dygnskvoten är till för att inte för många jägare är i jaktområdet samma dag. Kvoten är satt av säkerhetsskäl men bidrar också till en trevligare jaktupplevelse för jägaren som då inte behöver trängas. Säsongskvoten är till för att småviltstammarna i ett jaktområde inte överbeskattas.

Avlysningar

Länsstyrelsen kan avlysa områden av renskötselskäl för att jakten inte ska vålla för stora störningar på renskötseln i området. Denna typ av avlysning är vanligast inför sarvslakten i september eller om betesförhållandena är dåliga i ett område.

Vad händer om jakten avlyses i ett område jag redan har löst jakttillstånd för?
Svar: Har du redan löst jakttillstånd i ett område som blivit avlyst får du jaga de dagar du redan har löst tillstånd för. Det går däremot inte att lösa/aktivera några nya dagar i området.

Länsstyrelsen kan besluta om avlysning av områden då ett maximalt jakttryck uppnåtts. Området är då i regel avlyst resten av säsongen. Jakttillståndslösare med kommunårsjakttillstånd kan i normalfallet fortsätta jaga i området trots denna avlysning. Gränsen för när Länsstyrelsen avlyser för högt jakttryck är när det ackumulerade jakttrycket uppnått 3 jaktmandagar per kvadratkilometer.

Fällfångst

Hur gör jag med aktivering och viltrapportering om jag vill jaga med fälla?
Svar: Levandefångstfälla kräver daglig tillsyn och då ska du aktivera jaktkortet alla dagar du nyttjar fällan. Jagar du med slagfällor som vittjas mer sällan skall du aktivera ditt jaktkort varje dag du vittjar fällan. Observera att jakt med snara inte är tillåtet.

Viltrapportering

Vem är skyldig att lämna viltrapport och när skall det göras?
Svar: Oavsett om man fällt något vilt eller ej skall såväl dygnsjakttillståndslösaren som kommunårs- eller länsårsjakttillståndslösaren lämna viltrapport senast 14 dagar efter senast lösta dygnsjakttillstånd eller aktiverade dygn på kommunårs- eller länsårsjakttillståndet.

Hur rapporterar jag enklast avskjutningen?
Svar: Genom att logga in på www.natureit.se med det användarnamn och lösenord som finns på ditt jakttillstånd. Alternativt vända Dig till återförsäljaren av jaktkortet och mot en avgift få dennes hjälp.

När kan man lösa ett nytt dygnsjakttillstånd eller aktivera sitt kommunårs- eller länsårsjakttillstånd?
Svar: Först efter det att viltrapport lämnats över tidigare löst dygnsjakttillstånd eller aktiverad dag på års- eller länsårsjakttillstånd.

 Fjällripa. Foto: Susanne Backe

 

Norrbottenspets.
Foto: Roland Saitzkoff