Skyddsjakt

För vissa djur kan ibland skyddsjakt beviljas. Detta regleras i jaktlagstiftningen. Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt i vissa fall. För en del arter är det Naturvårdsverket som beviljar skyddsjakt.

Vi handlägger ärenden som handlar om skyddsjakt och skador orsakade av viltarter som inte får jagas, till exempel säl och vissa fågelarter. I dessa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.