Lodjursjakt 2017

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på åtta lodjur som får fällas i Norrbottens län. Jakten är fördelad på två områden i länet. Jakttiden är från den 1 mars 2017 till den 15 april 2017 eller den tidpunkt då jakten avlyses i respektive delområde.

En sammanfattning av vad som gäller hittar du här, hela beslutet hittar du i länkmenyn till höger. Var och hur många djur får fällas?

Jakten får bedrivas i nedanstående två delområden. Se även karta med de olika jaktområdena i länkmenyn till höger.

 Jaktområde Antal lodjur som får fällas
Delområde I ovan
odlingsgränsen
4
Delområde II nedan odlingsgränsen 4

 

Länsstyrelsen påminner om att licensjakten inte får förekomma inom skyddade områden där föreskrifterna förbjuder rovdjursjakt. Enligt jaktförordningen får lodjur bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som så kallad vaktjakt eller smygjakt.

Nytt i årets beslut 

Länsstyrelsen har beslutat att typgodkända lodjursfällor får användas under licensjakten. Samma telefonnummer ska användas för att lyssna av återstående kvot eller rapportera in påskjutet/fällt lodjur. Telefonnumret är 010-22 55 771 - se nedan.

Vem får jaga lodjur?

Den som tänker bedriva licensjakt efter lodjur ska enligt 49 § jaktförordningen registrera sig i Naturvårdsverkets Jägarregister. Det tidigare undantaget att bara jaktledaren behöver vara registrerad för lodjursjakt gäller inte längre.

Anmälan kan göras via 

  • Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 (välj djurart och ange personnummer)
  • Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer)
  • e-post till jagarregistret@naturvardsverket.se (ange personnummer) 
  • inloggning med Bank-ID på jägarregistret

Anmälan av fälld eller påskjuten lo

Påskjutet och fällt lodjur ska anmälas av skytten till länsstyrelsen. Anmälan ska ske till telefonnummer 010-22 55 771. Välj alternativ 2 för att rapportera in påskjutet eller fällt lodjur.

I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen om hur det fällda lodjuret ska hanteras vidare. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Aktuell information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen har en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som fällts och vad som återstår av tilldelningen.

Telefonsvararen har telefonnummer 010-22 55 771. Välj alternativ 1 för att lyssna av återstående kvot. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Avlysning

Länsstyrelsen avlyser jakten i respektive delområde då det totala antalet djur fällts eller påskjutits och avräknats från kvoten, eller om jakttiden har löpt ut. Länsstyrelsen informerar om avlysningen via telefonsvararen.