Lodjursjakt 2018

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på fyra lodjur som får fällas i en avgränsad del av Norrbottens län. Jaktområdet begränsas av området öster om E10 i Överkalix kommun samt Kalix kommun som helhet. Jakttiden är från den 1 mars 2018 till den 15 april 2018 eller den tidpunkt då jakten avlyses.

En sammanfattning av vad som gäller hittar du nedan. Hela beslutet med karta över jaktområdet hittar du i länkmenyn till höger.

Länsstyrelsen påminner om att licensjakten inte får förekomma inom skyddade områden där föreskrifterna förbjuder rovdjursjakt. Enligt jaktförordningen får lodjur bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som så kallad vaktjakt eller smygjakt.

Nytt i årets beslut 

Länsstyrelsen har om en så kallad honkvot på lodjursjakten. Detta innebär att jakten avlyses när två honor är fällda. Detta är ett sätt att begränsa jaktens inverkan på den reproducerande delen av lodjursstammen.

Vem får jaga lodjur?

Den som tänker bedriva licensjakt efter lodjur ska enligt 49 § jaktförordningen registrera sig i Naturvårdsverkets Jägarregister. Det tidigare undantaget att bara jaktledaren behöver vara registrerad för lodjursjakt gäller inte längre.

Anmälan kan göras via 

  • Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 (välj djurart och ange personnummer)
  • Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer)
  • e-post till jagarregistret@naturvardsverket.se (ange personnummer) 
  • inloggning med Bank-ID på jägarregistret

Anmälan av fälld eller påskjuten lo

Påskjutet och fällt lodjur ska anmälas av skytten till länsstyrelsen. Anmälan ska ske till telefonnummer 010-22 55 771. Välj alternativ 2 för att rapportera in påskjutet eller fällt lodjur.

I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen om hur det fällda lodjuret ska hanteras vidare. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Aktuell information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen har en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som fällts och vad som återstår av tilldelningen.

Telefonsvararen har telefonnummer 010-22 55 771. Välj alternativ 1 för att lyssna av återstående kvot. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Avlysning

Länsstyrelsen avlyser jakten i respektive delområde då det totala antalet djur fällts eller påskjutits och avräknats från kvoten, eller om jakttiden har löpt ut. Länsstyrelsen informerar om avlysningen via telefonsvararen.