Natur för alla

Länsstyrelsen i Norrbotten har under de senaste åren utfört åtgärder för att förbättra tillgängligheten i länets skyddade områden. Arbetet med att förbättra tillgängligheten kommer att fortsätta de närmaste åren.
Ramp i Serri naturreservat

Naturvårdsverket har tagitfram en vägledning för tillgänglighetsanpassning i skyddade områden. Ambitionen är att alla grupper i samhället ska kunna besöka skyddad natur.

Hitintills har Länsstyrelsen gjort förbättringar i nedanstående områden. (Klicka på naturreservatets namn för att få mer information.)

Vasikkavuoma Naturreservat

Spången ut på myren har breddats men uppfyller inte alla normer för rullstolsburna.  Vasikkavuoma ligger i Pajala kommun.

Masugnsbyn Naturreservat
Väg samt spång anpassad för rullstolsburna till utkiksplats vid kanjonen. Masugnsbyn ligger på gränsen mellan Kiruna och Pajala.

Storforsens Naturreservat
Storforsen är ett populärt utflyktsmål i Älvsbyns kommun. Här finns en spång anpassad för rullstolsburna till en utkiksplats vid forsen. 

Serri Naturreservat  

Väg anpassad för rullstolsburna fram till rastplats vid sjön. Handikappanpassade dass. Serri ligger i Jokkmokks kommun.

Dundret naturreservat

Tillgänglighetsanpassade grusade leder har anlagts på Dundret.

Naturum Abisko, i Abisko Nationalpark

Utställning samt filmsal är tillgänglighetsanpassad för rullstolsburna och hiss finns till övervåning. På trappor/trösklar finns även markering för synskadade som anger hinder.

Abisko nationalpark
Tillgängligheten i Abisko nationalpark har förbättrats i ett projekt 2015 och 2016. Fler leder har anlagts så att besökare lättare kan ta sig ut i naturen. Vid parkeringsplatsen vid naturum kan du ta besöka nationalparkens informationscentral med ljudinformation och en tredimensionell modell över området. Därifrån finns en led som går norrut och sedan västerut mot kanjonen. Passagerna lutar upp till 8% på vissa ställen. En tillgänglighetsanpassad däckspång har anlagts på västra sidan av kanjonen.  Den tar dig cirka 300 meter fram till en rastplats och till nationalparksmarkören.  Det finns också en parkeringsficka vid en liten väg som går på västra sidan om STF:s fjällstation. Från den vägen når du kanjonen längs stigar med mindre lutning. Det går också att ta bilen (om du har särskilt tillstånd) ner till Torneträsk strand där det finns en parkeringsficka. Från den går en kort grusad led fram till en tillgänglighetsanpassad eldplats med bänkar och information.

 

Ramp och handikappanpassade dass i Serri naturreservat, Jokkmokks kommun