Friluftsliv för hälsa och tillväxt i Norrbotten

​I den riksomfattande satsningen "Friluftsliv för alla" samordnar Länsstyrelsen kommuners planering och insatser för ett rikare friluftsliv i Norrbotten. Naturen är en resurs för återhämtning, rekreation och sociala aktiviteter.

Syftet med satsningen är att underlätta för länets kommuner att ta tillvara friluftslivets och naturens värden i planeringen för bostadsområden, skolor, sjukhus, idrottsliv, integrationsarbete och annan samhällsservice. Tillgången till friluftsliv är inte bara en avgörande hälsofaktor för människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Det skapar också gemenskap och gör kommuner mer attraktiva.


Blå skylt med vit text