Nordkalottleden

Nordkalottleden (ca 800 km)

Nordkalottleden är en markerad sommarled som går genom de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Leden sträcker sig från Treriksröset i norr till Kvikkjokk i söder. Vandrar du hela leden så passeras nationsgränserna tio gånger och det finns övernattningsmöjligheter på drygt 40 platser. Leden är markerad med stenrösen och skyltar.

Nordkalottleden består av befintliga leder som länderna knutit samman med några nya ledavsnitt och kompletterat med övernattningsstugor på den norska sidan.

Övernattningsstugorna ligger som regel på ett avstånd av 10-20 km, men några etapper är dock 30 km. Leden går bitvis ihop med Kungsleden och Padjelantaleden.

Ledens sträckning finns markerad på senaste trycket av fjällkartan. Du kan också hitta information om leden på finska naturvårdsmyndighetens hemsida som du når via länken till höger.

 Externa länkar