Leder inom världsarvet Laponia

Världsarvet Laponia förvaltas sedan 2013 av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus.

Leder inom världsarvet Laponia

I Laponia ingår nationalparkerna Muddus/Muttos, Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke samt naturreservaten Sjaunja/Sjavnjá och Stubbá.

 

 Mer information