Kungsleden

Kungsleden (ca 425 km i Norr- och Västerbotten)

 

Den äldsta och mest kända vandringsleden är Kungsleden. Den sträcker sig från Abisko i norr och söderut fram till Hemavan i Västerbotten. Kungsleden är en väl upptrampad led med ett utbyggt system av stugor. Leden passar både nybörjare och mer erfarna vandrare. Söder om Kvikkjokk finns det dock inga fjällstugor inom Norrbottens län.

Ledens utsträckning finns markerad på senaste trycket av fjällkartan. Via länken till höger kan du se en översiktskarta över Kungsledens sträckning.

Roddbåtar längs Kungsleden

Roddbåtar finns längs Kungsleden och är utmärkta på fjällkartan vid: Lájtávrre (Laitaure), Sijddojávrre (Sitojaure), Dievssajávri (Teusajaure) och Tjårvekallegiehtje (Hornavan). Se var roddlederna finns på översiktskartan via länken till höger på sidan. Roddbåtarna läggs i kring midsommar, senast 1 juli och de tas upp innan isläggningen, dock senast i slutet av september.

Om du använder båtarna är du skyldig att se till att det finns en båt på varje sida om vattnet. Det kan innebära att rodden måste göras tre gånger. Först ror du över för att hämta båten på andra sidan och ror tillbaka med den på släp. Därefter drar du upp den på stranden för att sedan ro över till andra stranden igen och fortsätta din vandring.