Hänsyn till renskötsel

Vid vandring i fjäll- eller skogsmark kommer du förr eller senare att komma i kontakt med renskötare och renar. Rennäringen är en årstidsstyrd näring och under vissa årstider särskilt känsliga för störningar från t.ex. skotertrafik, vandrare, skidåkare, jägare och främmande hundar.
Renar som vilar på fjället

Känsliga perioder

På våren behöver renkorna, vajorna, få kalva i ostördhet. Under sommaren behöver främst kalvmärkningsplatserna och de bästa betesmarkerna skyddas mot störningar. Under sommarens och höstens samlingar av renhjordarna och vid flyttningar till nya betesmarker kan störningar innebära att flera veckors mödosamt arbete förstörs.

Vid drivning av renarna kan en störning få stora konsekvenser, därför, om du hamnar i en renflyttning försök hålla dig undan och göra så lite väsen av dig som möjligt. Sitter du ner så kommer hjorden troligen att passera dig, men om du rör dig eller för liv kan den skingras. Renarna är visserligen husdjur, dvs. ägda av någon, men de är ändå inte tama djur.

Sommaren en arbetsintensiv tid

På somrarna betar renarna som tillhör fjällsamebyarna till fjälls och då bor renskötarna vanligtvis där med sina familjer i sommarvisten. Vandringsleder passerar i vissa fall genom visten. Då  är det viktigt att respektera renskötarnas privatliv och undvika att gå för nära eller tälta intill stugorna/kåtorna. Sommaren är för renskötarna en arbetsintensiv tid med fiske och renskötsel.

Tälta heller inte intill renhagar då dessa kan komma att användas för kalvmärkning. Om du kommer till en hage där kalvmärkning ska äga rum, fråga någon var du kan stå om du vill titta på arbetet.

Njut av renarna på avstånd!

 Interna länkar