Allemansrätten

Allemansrätten är unik, huvudregeln i allemansrätten är, inte störa - inte förstöra.

 

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Allemansrätten finns bara i de nordiska länderna. Den innebär att alla  har rätt att vistas fritt ute i naturen. Men den innebär också ett ansvar. Man måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har broschyrer om allemansrätten på engelska, tyska och flera andra språk.

På Naturvårdsverkets webb kan du läsa om vad som gäller för olika friluftsaktiviteter, bland annat: 

  • klättring
  • paddling
  • hund i naturen
  • cykling

Tänk på att inte skräpa ner i naturen! Det är aldrig tillåtet att lämna skräp. Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls eller i naturreservat. Som besökare tar du självklart med dig ditt skräp  hem och sop sorterar det!

Läs mer om allemansrätten via länken till höger på sidan på Naturvårdsverkets webbplats.