Friluftsliv

Vandring i Abisko

Friluftsliv för alla – för hälsa och hållbar utveckling

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Genom friluftsliv får människor en relation till naturen och miljön. Genom bättre kunskap, planering och tillgängliggörande naturen, framför allt i människors närhet, kan friluftsliv bli en större del i människors vardag.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet med de tio friluftslivsmålen. Länsstyrelsen har en viktig roll att lyfta frågan i flera olika sammanhang. Bland annat genom att stödja kommunerna i dessa frågor.

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar. För att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Norrbottens rika natur betyder mycket för vårt välbefinnande i länet. Naturen är en resurs för återhämtning, rekreation och sociala aktiviteter. Ansvaret att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myndigheter. Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelsen Norrbotten en samordnande och vägledande roll.

Läs mer om målen för friluftslivet på Naturvårdsverkets webbplats.

​Den 3 oktober arrangerade Länsstyrelsen Norrbotten en tankesmedja i Jokkmokk på temat friluftsliv för folkhälsa och tillväxt.

Ta del av tankesmedjans presentationer och program genom att klicka på denna länk!

 Content Editor ‭[4]‬

Tio mål för friluftslivet

Målen för friluftslivspolitiken utvecklas i tio punkter.
De tio friluftspolitiska målen handlar om:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

 Content Editor ‭[2]‬

 

 

Klicka på bilden!

 Interna länkar