Vinterfiske

De flesta fisketurister som besöker Norrbottensfjällen väljer att komma hit under sommarperioden, ofta med målet att få uppleva sina drömmars flugfiske. För oss som bor här uppe är emellertid inte denna prioritering lika självklar. För många norrbottningar är det istället vårvintern i fjällen som är fiskeårets stora höjdpunkt. Denna tid erbjuder ofta stabila väderförhållanden och den ökade solinstrålningen sätter fart på livet i sjöarna även under metertjocka isar. Möjligheterna till enkla transporter med snöskoter gör också att många avlägsna vatten som sällan får besök sommartid, blir lätta att nå och utforska.
Pimpelspö och fisk på snö.

Rödingfiske

Drömbilden av vinterfiske är för många att ligga på ett renskinn i värmande vårsol på en liten fjällsjö och kika ner på en skimrande undervattensvärld där rödingblänket lockande fladdrar omkring. Väntan på det magiska ögonblicket när en bred rödingrygg flankerad av kritvita fenkanter glider in i synfältet kan ibland bli lång men för många har detta mindre betydelse eftersom upplevelsen bjuder på så mycket mer än enbart själva fångsten. När sedan allt stämmer och du befinner dig på rätt ställe och vid rätt tid så kan fisket milt sagt bli snabbt och actionfyllt med rejäla fångster som följd. Ingenstans torde möjligheterna att få uppleva detta vara större än i Norrbottensfjällens tusentals rödingsjöar.

Övriga arter

Trots att du här kan hitta landets kanske bästa rödingpimpling vill vi gärna också uppmärksamma dig på de andra typer av vinterfiske som du kan bedriva här. För den som vill bredda sig och utveckla sitt vinterfiske finns närmast gränslösa möjligheter att prova olika arter, metoder och vatten. I en del fjällsjöar delar rödingen livsutrymme med harren som kan erbjuda fantastiska möjligheter till spännande kikpimpling på grunt vatten. Ett exempel på ett sådant vatten är den legendariska sjön Råstojaure. När du kommer ner i skogslandet börjar arter som sik och abborre uppträda tillsammans med harren. I många vatten är fisketrycket efter dessa arter mycket lågt och både sik och abborre kan växa till rejäla storlekar  

I skogslandet hittar du också starka och ofiskade gäddbestånd. Den som vill testa modernt gäddmete från is har här obegränsade valmöjligheter på vatten där man kan utveckla sitt fiske. Tänk bara på att det är förbjudet att transportera levande betesfisk mellan olika sjöar och att du därför lämpligen fångar din betesfisk i samma vatten som du fångar gäddan i.

En man kikar ned i ett hål i isen.

En fisk som du nästan aldrig träffar på under sommaren men som kan vara en desto vanligare bekantskap under vintern är laken. Vår enda sötvattenslevande torskfisk är en personlighet som milt sagt väcker blandade känslor. Lika avskydd som den är av rödingfiskaren på fjällsjön lika eftertraktad är den av den specialiserade lakpimplaren som på kvällen sitter i sin ark i väntan på att storlaken ska hugga. Oavsett hur man väljer att betrakta laken så är det ett faktum att många av våra vatten håller starka lakbestånd som idag är en förbisedd och outnyttjad resurs. De rykten och rapporter som finns om jättelika lakar som fångats som bifångst vid annat fiske indikerar också att många vatten håller lakar av potentiella rekordformat. För den fördomsfrie isfiskaren finns här stora möjligheter att utveckla ett givande lakfiske oavsett om ens mål är att införskaffa en smaklig matfisk eller fånga lake av specimenformat. Det faktum att laken i våra fjäll- och skogssjöar ofta jagar aktivt även under dygnets ljusa timmar, vilket möjliggör kik-pimpling, gör dessa möjligheter än mer spännande.

Att tänka på

Oavsett vilket fiske du väljer att ägna dig åt så är det några delar av vårt regelverk som du bör uppmärksamma särskilt innan du ger dig ut på fisket. 

  • Med syfte att begränsa fångstuttaget i mindre vattendrag är pimpelfiske på strömmande vatten och i sel i samtliga vattendrag utom huvudälvarna, Pite-, Kalix- och Torne älvar, förbjudet. Med sel menas lugnvattensområden kortare än 1 km och en minsta bredd understigande 200 m. Orsaken till denna regel är att fiskbestånden i mindre vattendrag under vintern samlas i de begränsade djupgroparna. En alltför hårt fiske och stort fångstuttag under denna period kan därför kraftigt komma att påverka fiskbeståndet på flera kilometers strömsträcka. Eftersom det finns gott om lämpliga pimpelsjöar som dessutom är lättillgängliga under vinterns skoterföre har vi valt att styra pimpelfisket till dessa och i stället prioritera sommarfisket i de strömmande vattnen.  
Figur som visar ej tillåtet fiske.
  • Den generella bag-limiten på 5 öringar och/eller harrar per dag och fiskare gäller också vid pimpelfiske. I regelverket finns däremot ingen generell bag-limit för röding eller någon annan fiskart utan det är upp till dig som sportfiskare att fiska ansvarsfullt och inte rovfiska även om fisken är rejält på hugget. Tänk också på att det går alldeles utmärkt att återutsätta fisk även vintertid. Du kan få tips om vad du ska tänka på vid återutsättning om du läser vad som står på sidan "Långsiktigt hållbart fiske". Förutom dessa generella riktlinjer bör du uppmärksamma att fisk är mycket köldkänsliga varelser och att om de vistas allt för lång tid i låga lufttemperaturer kan de få allvarliga frysskador på ögonen. Om det är minusgrader bör du därför hantera den fisk du ska återutsätta varsamt men snabbt och vänta med eventuella fotograferingar tills temperaturen ligger nära och helst över noll.