Fiskeregler

Via denna sida hittar ni information om vilka fiskeregler som gäller i fjällen (statens mark ovan odlingsgränsen) samt i länets älvar och kustområden. En betydande del av informationen har sammanställts under fem länkar som ni hittar i högerspalten.

Viktig information

I och med den nya gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland har gränserna för Torne älvs fiskeområde ändrats sedan kustfiskebroschyren (se ”Kustfiskeregler” i högerspalten) togs fram år 2008. Broschyren är därför inte aktuell vad gäller detta område. Gränserna kommer att justeras i samband med att broschyren revideras.

Svenska fiskeregler

För att ta reda på gällande regler för fritidsfisket i de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) och i havet – besök Svenska Fiskeregler.

Svenska Fiskeregler har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. På webbsidan söker du via en karta enkelt fram vad som gäller i det område där du tänker fiska.

 

Låt det glittra av fisk även i framtiden och följ reglerna.