Fiske - de vanligaste frågorna

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer in kring fiske.
Fiskare i älv

Fisketips

Vilka fiskevatten kan ni rekommendera?
Svar:
Länsstyrelsen lämnar inte ut fisketips, men svarar gärna på frågor om vilka fiskebestämmelser som gäller i statens vatten. För tips om lämpliga fiskedestinationer hänvisar Länsstyrelsen istället till länets många turistbyråer, guideföretag, fiskecamper, återförsäljare av fiskekort, helikopterbolag etcetra.

Fjällfiske

Var får jag fiska i fjällen?
Svar:
En översikt presenteras i våra kartbilagor för respektive kommun på denna sida:

Vilka fiskeregler gäller i fjällen? 
Svar: Allmänna fiskeregler finns beskrivna här:

Ytterligare information hittar du i kartbilagan för respektive kommun på denna sida:

Var kan jag köpa fiskekort?
Svar:
Fiskekort köper du enklast över internet genom att besöka följande hemsida:

Det finns även ett antal lokala återförsäljare av fiskekort vilka listas på baksidan av kartbilagan för respektive kommun. Kartbilagorna hittar du här:

Finns det information om fiskeregler på engelska?
Svar: Ja, samtliga fiskekortsbilagor har översatts till engelska. Du hittar dom i högermarginalen på den här sidan:

Kustfiske

Vilka fiskeregler gäller för kustområdet?
Svar: Här hittar du information om vilka fiskeregler som gäller vid kusten:

Vilka regler gäller vid kustfiske med nät på grunt vatten?
Svar: Nätfiske innanför sjökortets 3-meterskurva är förbjudet på våren (1 april – 10 juni) och på hösten (1 oktober – 31 december), men tillåtet på sommaren.

Laxfiske i gränsälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i gränsälven (Torneälven)?
Svar:
Här hittar du information om vilka regler som gäller i gränsälven:

Laxfiske i Lainio- och Kaitumälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i Lainio- och Kaitumälven? Hur fungerar systemet med laxplomber?
Svar: Här finns mer information om vilka regler som gäller vid laxfiske i Lainio- och Kaitumälven:

Laxfiske i länets övriga älvar

Vilka regler gäller vid laxfiske i andra älvar än gräns-, Lainio- och Kaitumälven?
Svar: Här hittar du information om vilka regler som gäller för respektive älv:

Kvoterade vatten

Vem får fiska i kvoterade vatten?
Svar: Vem som helst får ansöka om ett tillstånd, men ansökningsblanketten skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 30 april. Mer information om länets kvoterade vatten finns här:

Jag och en kompis ansökte om att få fiska i ett kvoterat vatten tidigare i år. Vi fick ett tillstånd, men min kompis kan inte följa med längre. Får jag bjuda med någon annan?
Svar: Det är möjligt att byta ut enstaka deltagare på tillståndet till och med första veckan i juni då en reservutlottning av kvarvarande platser sker. Därefter är det inte längre möjligt. För att ändra personuppgifterna på tillståndet skicka ett e-postmeddelande till john.niklasson@lansstyrelsen.se.

Tjuvfiske

Hur lämnar jag tips om tjuvfiske?
Svar:
Det beror på vilket område tipset avser:

  • Kusten – kontakta kustbevakningen.
  • Gränsälven/övriga laxälvar – kontakta Länsstyrelsens fisketillsynsman Kaj Kottelin (mobil: 070-642 39 91).
  • Statens vatten ovan odlingsgränsen – kontakta Polisen, Länsstyrelsens länsfiskekonsulent Dan Blomkvist (telefon 010-225 52 46) eller Länsstyrelsens fiskehandläggare John Niklasson(telefon 010-225 56 62).

Död fisk

Vem kan svara på frågor om sjuka och döda fiskar?
Svar:
Kontakta i förstahand Miljöanalysenheten alternativt Informationscentralen för Bottniska viken, ICBV.

Tips från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om rutiner vid: