Vård av vilda djur

Igelkotte

 

Vilda djur är aldrig hittegods eftersom de saknar ägare. Vilda djur som anträffas döda tillfaller jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten. Om du hittar ett skadat vilt djur, kan du kontakta Nordens Viltrehabilitering (NVR).

NVR är en ideell förening vars syfte är att hjälpa skadade vilda djur. På deras webbplats kan du läsa om hur man gör när man ska ta hand om vilda djur. 

Viktigt!

Tänk på att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att få ta hand om vilda djur i mer än 48 timmar. Det är alltså OLAGLIGT att ha vilda djur hemma längre än 48 timmar utan särskilt tillstånd.  

De flesta djurungar är inte övergivna av sina föräldrar. Många vilda djurföräldrar lämnar sina ungar under vissa delar av dygnet för att själva söka mat. Ingrip inte, utan titta till ungen efter ett par timmar utan att störa djuret  

Om man kör på och skadar björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn, är man enligt Jaktförordningen § 40, skyldig att märka ut platsen och att kontakta närmaste polismyndighet så att eftersök kan organiseras. 

 Summary Links