Fakta om verksamheten

Länsstyrelsen i Norrbotten har ansvaret för djurskyddskontrollen i hela länet. Vår verksamhet syftar till att upprätthålla ett gott djurskydd där djur behandlas väl, hålls och sköts i en god djurmiljö och ges möjlighet att bete sig naturligt.

Länsstyrelsen i Norrbotten har ansvaret för djurskydds-kontrollen i hela länet. Vår verksamhet syftar till att upprätthålla ett gott djurskydd där djur behandlas väl, hålls och sköts i en god djurmiljö och ges möjlighet att bete sig naturligt.

20152014 20132012 2011 2010 
Antal inkomna anmälningar            429426376378379403
Kontroll efter anmälan78675110198127
- varav befogade454129675193
- varav obefogade332622344734
Uppföljande kontroll av befogade anmälningar222332334616
Regelbunden kontroll104144 15617910376
Uppföljande kontroll efter regelbunden kontroll3313 22 2043
Kontroll vid tillståndsansökan292732302416
Totalt antal djurskyddskontroller237274293363275238
       
Besiktning av djurtransport824105317 

Omhändertaganden


2015

2014

2013
Beslut om omhändertagande enligt 31 § DL
2

2

2
- Varav antal beslut gällde:   
Lantbrukets djur 010
Hästdjur 001
Hund 000
Katt 210
Övriga djur 001
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 32 § DL

23


10


5
- Varav antal beslut gällde:   
Lantbrukets djur 201
Hästdjur 110
Hund 310
Katt 1780
Övriga djur djur
(2013 var 4 beslut för sällskapsdjur)
004*
Åtalsanmälningar  161510
Beslut enligt 26 § DL (föreläggande/förbud)272118