Öppet Öga

Många av våra vilda djur- och växtarter är fredade. Ändå sker det förföljelse, dödande, insamling och uppgrävning av dessa arter, vilket är ett artskyddsbrott.
En berguvs intensiva blick är symbol för kampanjen.

Med kampanjen Öppet Öga vill vi öka uppmärksamheten kring olika artskyddsbrott som kan förekomma i länet och försöka förhindra att dessa sker. Kampanjen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Polisen, Kustbevakningen och Tullen.

Berguvens intensiva orangea öga är symbol för kampanjen och en uppmaning till dig att hålla ögonen öppna, och tipsa myndigheterna om du ser något som verkar misstänkt. Man får vara anonym om man vill.

Mer information får du i foldern i menyn till höger.

Så här tipsar du

Vid pågående misstänkt brott kontakta polisen på 114 14 eller mejla till registrator.nord@polisen.se.

Du kan också ringa till Länsstyrelsen tipstelefon för artskyddsbrott, telefon 010- 225 55 51 eller mejla till norrbotten@lansstyrelsen.se.  

När du ringer eller skriver behöver du inte uppge vem du är. Det underlättar dock för myndigheterna i deras fortsatta arbete.

Ditt öga gör skillnad!

 

Fåglar och orkidéer är några av de arter som ofta råkar ut för artbrott. Foto: Bo av brun kärrhök -Lena Bondestad, Norna-Berth-Ove Lindström

 Mer information

Broschyr:

Klicka på bilden för att komma till broschyren.