Om Länsstyrelsen

Pusselbitar med ledord för Länsstyrelsens vision

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vår vision ”Tillsammans för Norrbottens bästa” vägleder oss i vårt dagliga arbete så att vi kan bidra till det bästa för vårt län. Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling. 

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

 Content Editor

Telefonväxelns öppettider
Vardagar:
8.00–16.30
Arbetsförkortade dagar:
8.00–12.00

Telefonnummer till växeln
010 - 225 50 00

Receptionen är bemannad
Vardagar:
8.00–12.00 och 12.45–16.00
Arbetsförkortade dagar:
8.00–12.00 (under jul- och trettonhelgen)

Postlåda i receptionen
Du kan lämna papper och brev
direkt i vår postlåda utanför receptionen. Där finns även aktuellt telefonnummer för att komma i kontakt med receptionen under lunchsstängning.

Besöksadress
Stationsgatan 5, Luleå
Postadress
971 86 LULEÅ
Telefon
010 - 225 50 00 
Fax
0920 - 22 84 11

E-postadress Norrbotten@lansstyrelsen.se  

Fjällförvaltningen i Jokkmokk

Besöksadress
Industrivägen 10
Postadress
Box 105,
962 23 Jokkmokk
Telefon
010 - 225 50 00 
Fax
0971 - 126 28