Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsens uppdrag

Under sin nära 400-åriga historia har Länsstyrelsens uppdrag förändrats i grunden. Länsstyrelserna inrättades år 1634 då den svenska statsförvaltningen reformerades. Den viktigaste uppgiften var då att kontrollera att skatterna drevs in på rätt sätt. Landshövdingen blev kungens befallningshavare i länet.

Länsstyrelsen av idag arbetar på uppdrag av Sveriges folkvalda riksdag och regering. Idag är vår viktigaste uppgift att i dialog med invånarna främja hållbar utveckling i länet.

  
  
Description
  
  
  
  
Vårt uppdragApp undersida svart
Vårt uppdragIn page navigation

Klicka på bilden för att ladda ned broschyren. PDF - öppnas i nytt fönster.

 Content Editor ‭[1]‬

Telefonväxelns öppettider
8.00–16.30 (Arbetsförkortade dagar: 8.00–12.00)

Telefonnummer till växeln
010 - 225 50 00

Receptionen är bemannad
8.00–12.00 och 12.45–16.00
(Arbetsförkortade dagar: 8.00–12.00)

Postlåda i receptionen
Du kan lämna papper och brev
direkt i vår postlåda utanför receptionen. Där finns även aktuellt telefonnummer för att komma i kontakt med receptionen under lunchsstängning.

Besöksadress
Stationsgatan 5, Luleå
Postadress
971 86 LULEÅ
Telefon
010 - 225 50 00 
Fax
0920 - 22 84 11

E-postadress Norrbotten@lansstyrelsen.se  

Fjällförvaltningen i Jokkmokk

Besöksadress
Industrivägen 10
Postadress
Box 105,
962 23 Jokkmokk
Telefon
010 - 225 50 00 
Fax
0971 - 126 28