Inspirationsdag om Tobaksförebyggande arbete

Torsdagen den 26 april 2012 09.00-16.00 på Sunderby Folkhögskola inbjuder Länsstyrelsen i samarbete med Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet i Norrbotten in till en inspirationsdag om tobaksförebyggande arbete.

Länsstyrelsen i Norrbotten genomför för femte året i rad en inspirationsdag för att stärka det tobaksförebyggande arbetet i länet. Årets tema blir delvis en fortsättning på temat unga och hur man kan arbeta tobaksförebyggande i skolan.

Konferensen vänder sig till: Samordnare för ANDT arbete. Företrädare för folkhälsoarbetet i Norrbotten. Intresseorganisationer inom tobaksområdet. Primärvården Norrbottens läns landsting. Tandvården Norrbotten läns landsting. Elevhälsopersonal, pedagoger och skolledare för skolorna i Norrbotten. Företrädare för idrottsrörelsen i Norrbotten och andra företrädare för det tobaksförebyggande arbete.

Varmt välkomna!

Anmälan senast den 18 april 2012 på nedanstående anmälningsformulär