Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Mars

1

söndag

Mars

17

tisdag

Informationsdag landsbygdsprogrammet och jordbrukarstöd

Landsbygdsenheten informerar om möjligheterna till företags- och projektstöd i landsbygdsprogrammet samt nyheter inom jordbrukarstöden

Mars

9

måndag

2015-03-09
Informationsmöte om laxförvaltning

Välkommen till öppet möte om adaptiv laxälvsförvaltning - ALF

Mars

18

onsdag

Mars

19

torsdag

Övning Atlas 18-19 mars 2015

Den 18-19 mars 2015 ska vi, inom Regional samordningsfunktion för farliga ämnen (RSF), tillsammans med er fortsätta att utveckla och stärka länets be...

Mars

20

fredag

2015-03-20
Dialogmöte om framtidens energiförsörjning den 20 mars

Välkommen till dialogmöte kring framtidens energiförsörjning - förutsättningar och möjligheter till stabila och hållbara lösningar på energiområdet.