Logotypservice

Länsstyrelsens logotyp utgörs av ett nytecknat, stiliserat länsvapen med krona och myndighetsnamn i svart/vitt.

Frizon, placering och färg
För att logotypen ska vara väl synlig måste det alltid finnas en frizon runt omkring den. Där får alltså inte andra texter eller illustrationer finnas. Det fria utrymmet ska motsvara halva vapnets höjd. 

vänsterställda logotypen för Länsstyrelsen

 

 

Logotypen placeras vanligtvis på en vit bakgrund, men andra färger är tillåtna. Den återges alltid i svartvitt och finns både som vänsterställd och centrerad variant.

Följande logotyper finns för nedladdning:

Högerklicka på den länk du vill använda och välj "Spara mål som...". Spara bilden på lämpligt ställe, till exempel i Mina dokument/Mina bilder.

.tif lämpar sig bäst för tryck med krav på god kvalitet

Kontakta oss

Länsstyrelsen
i Kronobergs län
351 86  VÄXJÖ

Tfn: 010 223 70 00
Fax: 010 223 72 20

E-post:
kronoberg@lansstyrelsen.se