Länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

 

Ingrid Burman är landshövding i Kronobergs län sedan den 1 februari 2017.

Ingrid är jurist och har tidigare haft flera förtroendeuppdrag på lokal, regional och nationell nivå. Hon har bland annat varit ordförande i riksdagens socialutskott, vice ordförande i Vänsterpartiet och ordförande för Handikappförbunden. Ingrid har även varit ledamot i flera statliga utredningar och i Uppsala kommunfullmäktige.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Anders Flanking är länsråd i Kronobergs län sedan den 18 juli 2016.

Anders har en gedigen erfarenhet både från offentlig förvaltning och från det privata näringslivet. Nämnas kan bland annat uppdrag för Regeringskansliet som statssekreterare för miljödepartementet, senior konsult på KPMG, chef för Arena för tillväxt samt som officer inom försvarsmakten. Anders Flanking har också ett förflutet som kommunalråd i Skövde och har även under en mandatperiod varit riksdagsledamot.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund