Karttjänster

Länsstyrelsens karttjänster

Länsstyrelsen i Kronobergs län visar geodata i ett webbGIS: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/

Länsstyrelsens webbGIS

Karttjänsten innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter, bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar. Tjänsten gör inte anspråk på att redovisa alla allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till! De skikt som visas kan dock ge viss nödvändig information för att förstå just det specifika intresset som skiktet representerar. Fullständig information om ett intresse finns i respektive beslut/publikation.

Geodata för hela landet finns samlat på: http://www.geodata.se

Nedladdning av data görs via: http://gis.lst.se/lstgis/

 

Underlag för fysisk planering

På sidan om "Underlag för fysisk planering" (se länk) samlas, för länet, relevant planeringsunderlag för den fysiska samhällsplaneringen.

 

 

Länsstyrelserna har gemensamma karttjänster som man kan titta på eller ladda ner våra data från.

För att nå Länsstyrelsernas gemensamma karttjänster, använd länken i högerboxen eller gå in på www.gis.lst.se/ och välj "Sveriges Länskartor".

 

På sidan finns länkar till visningstjänster såsom Vatteninformation (VISS), Vindbrukskollen m.fl.

 

 

Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbGIS

Länsstyrelsens webbGIS

Länsstyrelsernas gemensamma tjänster

Karttjänster