Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Receptionist 2018-02-22 Som receptionist har du en viktig roll som representant för Länsstyrelsen. I funktionen som receptionist ingår allt från administrativa uppgifter till att ta emot besök, att arbeta med service gentemot den interna organisationen samt att arbeta med diarieföring och posthantering.
  • Huvudregistrator 2018-02-22 Hantera länsstyrelsens allmänna handlingar, från diarieföring till arkivering Registrera inkommande handlingar, främst e-post, men även papperspost Lämna stöd och service till våra medarbetare kring deras frågor om diarieföring och ärendehanteringssystemet Medverka i utveckling av rutiner och arbetssätt
  • Miljöskyddshandläggare 2018-02-06 Tjänsten är inriktad på tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt tillsyn av förorenade områden. I tjänsten ingår även tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Vägledningen omfattar handläggarträffar, samarbete med andra län samt kontakt med kommunala inspektörer. Som stöd i arbetet finns jurister, erfarna kollegor och ett strukturerat, målinriktat arbetssätt. Planering och arbete sker genom samarbete och dialog i arbetsgruppen. I arbetsuppgifterna ingår att granska rapporter, genomföra tillsynsbesök, skriva tillsynsrapporter och beslut. Du kommer också ha en tät kontakt med andra myndigheter, och möjlighet att arbeta inom nationella arbetsgrupper.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund