Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna samt Trafikverket (f.d. Vägverket) har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Kronobergs läns författningssamling innehåller både föreskrifter och kungörelser som beslutats av Länsstyrelsen. 

Författningssamlingens föreskrifter/kungörelser publiceras i pdf-format. Den version av en föreskrift/kungörelse som återges på internet saknar i vissa fall bilagor eller bilder. Återgivningen kan även i övrigt visa sig inte överensstämma helt med den tryckta utgåvan. I sådant fall är det alltid den tryckta föreskriften/kungörelsen - utgiven i författningssamlingen - som gäller.