Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. 

Här nedan finns våra årsredovisningar i populärutgåva.

2016 års populärversion

 

 

Tidigare års utgåvor 

 

 Framsida på populärversion av årsredovisningen 2015 Framsidan på Populära årsredovisningen 2014 
 Framsida på Populära årsredovisningen 2012  Framsida på Populära årsredovisningen 2013

 

 

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund


Kan beställas via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se

 Länsstyrelsen är Miljödiplomerad

Miljödiplomering logotype, länk till mer information