Kvalitetssäkrad vargobservation

På nyårsdagen, den 1 januari, observerades en varg sydost om Häradsbäck i Älmhults kommun. Observationen har kvalitetssäkrats av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare.