Unikt erbjudande för kontroll av flyktiga organiska ämnen (VOC) i utomhusluft från Kronobergs Luftvårdsförbund

Erbjudandet handlar om att samtidigt på flera platser över länet mäta halter av åtta olika komponenter i gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Det är unikt eftersom det ger en alldeles speciell möjlighet att för en förhållandevis liten insats jämföra halterna i sitt eget närområde med hur det ser ut i länet i stort.

​För företagare är det ett sätt att utöva egenkontroll och informera sig om tillståndet i recipienten (omgivande luft). För en kommun kan man vilja jämföra situationen i sin egen kommun med hur det ser ut på andra håll.

Gräns för använd mängd lösningsmedel för att erbjudandet ska vara intressant
Det går inte att ange någon sådan gräns, man får helt enkelt göra en bedömning av i vilken omfattning företaget släpper ut lösningsmedel. Genom detta erbjudande kan företag förbättra sin egenkontroll.

Informationsmöte
Den 28 september kl. 13.00 träffas intresserade i Alvesta för informationsmöte. IVL och intresserade går då igenom urvalsprinciper för en provplats samt praktiska detaljer runt provtagningen. Självklart kan man gå samman och hjälpas åt med det praktiska arbetet!

Anmäl ditt intresse till informationsmötet snarast,
senast
20 september.

Anmäl deltagande i det gemensamma projektet
senast 15 oktober.

Besked lämnas till förbundets sekreterare, eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se alternativt telefon 0470-413 36.

Louise Ellman-Kareld, Louise.Ellman-Kareld@lansstyrelsen.se,
telefon 010-223 78 96.

Förbundets arbetsgrupp, som har tagit fram erbjudandet, består av Camilla Kunstelj (Ikea Industry AB), Annika Borg (Länsstyrelsen i Kronobergs län), Rose-Marie Nilsson (Stena Aluminium AB), Rickard Alm (Volvo Construction AB), Daniel Persson (Älmhults kommun) och Eva Hallgren Larsson (Kronobergs LVF och Växjö kommun).

Läs igenom och ta ställning till erbjudandet som länkas/bifogas. Har ni frågor så hör av er till någon av oss i gruppen.