Nominera 2017 års luftvårdspristagare

I år finns det möjlighet att nominera kandidater.

Kronobergs luftvårdsförbunds luftvårdspris delas ut till myndighet, kommun, företag, organisation, förening eller enskild. som uppfyller något av följande:
- På ett aktivt och effektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från mark, vatten, fasta anläggningar eller rörliga utsläppskällor
- Genom opinionsbildning, kunskapsspridning eller liknande verkar för att minska utsläppen av luftföroreningar enligt ovan
- På annat sätt främjar Luftvårdsförbundets verksamhet

I år finns det möjlighet att nominera kandidater. Skicka ett mejl till info@kronobergsluft.se senast den 23 januari 2017. Kom ihåg att motivera nomineringen! Vi behöver också dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dej om det skulle behövas.

Läs mer om tidigare pristagare på Kronobergs luftvårdsförbunds hemsida,  www.kronobergsluft.se under fliken Aktuellt.

 

Välkommen med din nominering,
Kronobergs Luftvårdsförbunds styrelse